Zielone Biuro

Zielone biuro

Projekt "Zielone światło" uwieńczony certyfikatem Zielone Biuro, to dowód że firma może być EKO. Modne słowo, które z idei wcieliliśmy w codzienne funkcjonowanie firmy.