Saldeo

SaldeoSmart Odczytywanie dokumentów

SaldeoSMART pakiet „Odczytywanie Dokumentów” to nowoczesna aplikacja online, która analizuje skanowane dokumenty Firmy (faktury sprzedażowe i kosztowe) oraz pobiera z nich potrzebne do księgowania informacje (daty, kwoty netto i VAT według stawek, dane kontrahenta, numer konta bankowego, a także opcjonalnie pozycje towarowe z faktury).

Dzięki temu, odczytane faktury można zaimportować bezpośrednio do programu księgowego, bez konieczności ich ręcznego przepisywania.

Aplikacja jest możliwa do zakupienia w trzech opcjach:

Online
Aplikacja SaldeoSMART działa na serwerach SaldeoSMART zlokalizowanych w dwóch ośrodkach datacenter w Polsce. Infrastruktura zabezpieczona jest na wszystkich poziomach - od rozproszenia geograficznego do mechanizmów wysokiej dostępności dla serwerów i aplikacji. Centrum przetwarzania danych posiada certyfikaty zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001, zgodność z TIER 4) i jest zgodne z wymaganiami GIODO. Dane klientów są replikowane i backupowane, system jest na bieżąco aktualizowany, a nad wydajnością i poprawnością działania aplikacji cały czas czuwa zespół specjalistów. Kwestie ochrony danych opisuje par. 5 w Regulaminie - https://www.saldeosmart.pl/regulamin-1-02-2016#par-5.

Lokalna
System SaldeoSMART jest uruchamiany na serwerze klienta (maszyna wirtualna). Minimalne zasoby sprzętowe dla systemu powinny być przypisane wg zaleceń SaldeoSMART, a wydajność samej aplikacji zależy od ich ilości oraz utylizacji i wydajności serwera, na którym działa maszyna z SaldeoSMART. Klient nie ma dostępu do systemu operacyjnego i plików aplikacji. Do zadań klienta należy zabezpieczenie systemu na poziomie maszyny wirtualnej, w tym regularny backup danych. Dostępność systemu w dużej mierze zależy od środowiska serwerowego, na którym działa SMART, w tym od systemów zapewnienia ciągłości zasilania (np. UPS), dostępności sieci, czy połączenia Internetowego (jeśli aplikacja jest udostępniana na zewnątrz sieci lokalnej). Aktualizacje są przeprowadzane okresowo, wsparcie jest dostępne tylko dla systemu SaldeoSMART i nie obejmuje zarządzania środowiskiem serwerowym (sprzęt, hypervisor, backup itp.). Utrzymanie wersji lokalnej SaldeoSMART wymaga wiedzy z zakresu administracji IT (wirtualizacja, backup).

Serwerowa
System SaldeoSMART jest uruchamiany na dedykowanym dla aplikacji serwerze (dostarczony razem z aplikacją). Zasoby sprzętowe dla SaldeoSMART są przypisane statycznie na poziomie wirtualizacji. Klient nie ma dostępu do systemu operacyjnego i plików aplikacji. Do zadań klienta należy zabezpieczenie systemu na poziomie serwera i maszyny wirtualnej, w tym regularny backup danych. Dostępność systemu zależy od środowiska, w którym uruchomiony jest serwer SMART, w tym od systemów zapewnienia ciągłości zasilania (np. UPS), dostępności sieci, czy połączenia Internetowego (jeśli aplikacja jest udostępniana na zewnątrz sieci lokalnej). Aktualizacje są przeprowadzane okresowo, wsparcie jest dostępne tylko dla systemu SaldeoSMART i nie obejmuje zarządzania serwerem (sprzęt, hypervisor, backup itp.). Na sprzęt producent udziela 3 letniej gwarancji NBD. Utrzymanie wersji serwerowej SaldeoSMART wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury (np. UPS, zabezpieczenie fizyczne) oraz wiedzy z zakresu administracji IT
(wirtualizacja, backup).