CSR

Celem Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest ujęcie w jednolitym, zbiorczym opracowaniu polityki firmy Centrum Obsługi Biznesu Kudelska Sp. o.o. w obszarze społecznej odpowiedzialności, wynikających z niej zadań oraz trybu postępowania i odpowiedzialności w całym obszarze funkcjonowania .

Zakres ustaleń zawartych w Strategi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dotyczy wszystkich działań realizowanych przez Centrum Obsługi Biznesu Kudelska Sp. o.o. i odnosi się do systemu zarządzania wg wytycznych normy PN-ISO 26000.

Przedmiotem wdrożonego systemu jest rozpowszechnienie wartości Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w środowisku pracy i otoczeniu spółki.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w systemie zarządzania w Centrum Obsługi Biznesu Kudelska Sp. o.o. oraz do szerokiej prezentacji interesariuszom, a także w celach marketingowych i służących rozpowszechnieniu idei CSR w otoczeniu społecznym firmy.

Strategia zostaje włączona do systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008.