Home

Centrum Obsługi Biznesu Kudelska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2007 roku. Firma powstała na bazie funkcjonującej od 01.2001 działalności gospodarczej jednego ze wspólników, działającej pod nazwą Biuro Usług Rachunkowych Katarzyna Kudelska.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi księgowe (księgi handlowe, ewidencje podatkowe, kadry i płace) oraz doradztwo w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności, w tym aspektów prawnych, a także ochrony środowiska i źródeł finansowania działalności. Nasz zespół składa się obecnie z 3 osób ścisłego kierownictwa oraz stałych pracowników etatowych i doradców współpracujących w ramach umów cywilnoprawnych.

Z naszych usług korzysta ponad 130 podmiotów gospodarczych w ramach stałych umów o prowadzenie księgowości i doradztwo oraz wielu przedsiębiorców korzystających z jednorazowych usług szkoleniowych, wdrożeniowych i doradczych.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Priorytetem naszego działania jest ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług zgodnie z potrzebami i wymaganiami klientów, a także oparcie działalności na idei uczenia się (rozwoju) przez całe życie.

Centrum Obsługi Biznesu Kudelska Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000286898

Centrum Obsługi Biznesu Kudelska Sp. z o.o. to firma prywatna. Właścicielami są: Katarzyna i Jakub Kudelscy